قالب اپن کارت جستجو - برچسب - استیک راسته گوساله حدود 200 گرم
قالب اپن کارت